רישום לליאור ימים ב', ה' שעות 17:00-17:45 כיתות ב-ד מתחילים

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה.