רישום לליאור ימים ב', ה' שעות 16:15-17:00 כיתות ג-ד מתחילים

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה.