רישום לליאור ימים ב', ה' שעות 15:30-16:15 כיתות ה-ו מתחילים

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה.