רישום לCND 2021 - אישור השתתפות / רישום להכנה

 CND 2021 - אישור השתתפות / רישום להכנה