רישום ל הצהרת בריאות תלמידים/ות (בחתימת ההורים) ונהלים

 לינק / טופס צהרת בריאות ונהלים  

בהתאם להוראות והנהלים, ההורים מתבקשים למלא ולחתום

הצהרת בריאות יומית (חתומה ע"י ההורים)
דיגיטלית – כאן 
אותה יש למלא לא יאוחר מהשעה 15:30
מודפסת – כאן

עדכונים ומידע חשוב בהתאם להוראות משרד הבריאות (והתו הסגול) - כאן