רישום להרשמה למסלול ק.עתודה / עתודה / רקדן מצטיין

 הרשמה ק. עתודה / עתודה / הכנה ל'רקדן מצטיין'  

מי שהתקבל/ה בלבד, מוזמן/ת להירשם
*התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים
קדם עתודה – יום ה'  19:30 עד 21:00
עתודה – יום ד' 18:30 עד 21:30 (שיעור כפול)
הכנה ל'רקדן מצטיין' – יום ג' 18:00 עד 20:00
(עבודה קבוצתית ופרטנית כל אחד/ת על הווריאציה שלו/ה).
השיבוץ בהתאם לרמת הריקוד המקצועית של התלמיד/ה,
 ללא קשר לגיל או כיתה, על כן הכיתות הן רב גילאיות.