רישום לרקדן מצטיין (ג')

 הכנה ל'רקדן מצטיין 

מי שהתקבל/ה בלבד 

מוזמן/ת להירשם


מחיר: 4000.0 ש"ח