רישום למסלול קדם עתודה / עתודה (מבחני קבלה)

 מסלול קדם עתודה / עתודה (מבחני קבלה) 

קדם עתודה או
עתודה ללהקת הבלט הישראלי

מכיתה ז' ומעלה 

שני מועדי בחינה (לשני המסלולים יחד):
ביום ד', 28.8.19 בשעה 15:30-17:00
ביום ה', 29.8.19 בשעה 15:30-17:00
מכיתה ז' ומעלה, בכפוף להרשמה
בבחירת המועד הרצוי (ללא תשלום) 

השיבוץ בהתאם לרמה המקצועית,
וללא קשר לגיל או כיתה

מערכת שיעורים ומחירים - כאן
תקנון והצהרת הבריאות - כאן