רישום ליגאל אלון גבעתיים טכנוטריק קבוצה 3 - יום שני 14:45-15:45