רישום לארזים ת"א טכנוטריק קבוצה 2 - יום ראשון 17:00-18:00