רישום לאיילון ת"א טכנוטריק קבוצה 1 - יום רביעי 16:00-17:00