רישום לארזים ת"א טכנוטריק קבוצה 1 - יום ראשון 16:00-17:00