רישום ליגאל אלון גבעתיים טכנוטריק קבוצה 1 - יום שני 12:45-13:45