רישום לגבעת טל אלפי מנשה טכנוטריק - יום ראשון 16:45-17:45