רישום ליגאל אלון הודש טכנוטריק קבוצה 2 - יום חמישי 13:45-14:45