רישום ליגאל אלון הודש טכנוטריק קבוצה 1 - יום חמישי 12:45-13:45