רישום להירוק הודש טכנוטריק קבוצה 2 - יום ראשון 13:45-14:45