רישום להירוק הודש טכנוטריק קבוצה 1 - יום ראשון 12:45-13:45