רישום ללב הקול המורחב 2018 אוקטובר - דצמבר - ארמת ארנהיים

כולל את מפגשי הקורס הבסיסי, החוויתי וההכשרה.

השתתפות בקורס המלא על כל חלקיו מזכה בתעודת השתתפות בקורס לב הקול המורחב 2018.

השתתפות בקורס המלא יחד עם סיום הקורסים והמבחנים בהצלחה יקבלו תעודת הכרה וסיום של מסלול הכשרה בהוראת הקול עם ארמת. לפני 2018 הוענקו תעודות השתתפות בלבד וכעת עם פיתוח המסלול המורחב אשר כולל עבודה מעשית והוראה ניתנת האפשרות לקבל תעודת הכשרה וסיום מסלול.

יש לציין שאי עמידה בתנאי הקורס לא תאפשר קבלת תעודה זו. כמו כן, במידה ויהיה צורך, יהיה ניתן להשלים ולסיים משימות אחרי הקורס כדי לקבל את התעודה המלאה בהמשך.

המחיר הנוכחי של הרשמה מוקדמת - 3500 ש"ח עד ה15 בספטמבר


מחיר: 3500.0 ש"ח