רישום ללב הקול: הקורס החוויתי - ארמת ארנהיים

עשרה שיעורים מלאים דחוסים לשני ימי לימודים אינטנסיביים, בהם נעבור יחד על הקול שלנו, נקבל תרגילים ורעיונות לעבודה אישית וקבוצתית. בחלק זה נפתח את הקול שלנו ואת המודעות הקינסטטית לכל החלקים השונים בכלי הנגינה שלנו.

כולל שעה של אימון קולי מותאם אישית עם ארמת ארנהיים. 


הקורס יתקיים ב21/10 וב28/10 בין השעות 10:00-16:00.


מחיר: 1500.0 ש"ח