רישום לג'- חוג עוזרי.ות מדריך (תנועת הנוער של משחקי שטח) יום שלישי 17:00-19:00

החוג מיועד למשתתפי החוגים שלנו בשכבות ו׳ ומעלה המעוניינים.ות להמשיך ולהתפתח בתחום משחקי התפקידים, הדרכה, פיתוח יכולות מנהיגות, תקשורת בונה ופעילות בקהילה. החוג יתקיים בימי שלישי פעם בשבועיים בגינה/חורשה שברח' צפרירים בכרכור, בין השעות 17:00-19:00 משתתפי החוג יוזמנו לתרגל ולקבל הכשרה נוספת תו"כ ליווי מפגש חוג, בקבוצות אחרות לאורך השבוע. עלות שנתית לחוג -1500ש"ח (בהוראת קבע חודשים למשך 10 חוד')