רישום לסדנת ילדים והורים 10.7, גילאים 4-6, 15:10-16:00