רישום לDojo Members once a week- Pay year in advance