רישום לצרפתית ת"א - רמה 5 - שני אחה"צ (אביב 2024)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.