רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - ראשון אחה"צ (אביב 2024)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.