רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - שלישי ערב (חורף 2023-24)