רישום לצרפתית ת"א - רמה 3 - רביעי צוהריים (סתיו 2023-24)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.