רישום לצרפתית ת"א - רמה 6 - שלישי ערב (סתיו 22-23)