רישום לצרפתית ת"א - שיחה ותרגול מתקדמים - שלישי ערב (סתיו 22-23)