רישום לצרפתית ת"א - רמה 5 - חמישי אחה"צ (סתיו 22-23)