רישום לצרפתית ת"א - רמה 4 - רביעי ערב (סתיו 22-23)