רישום לצרפתית ת"א - רמה 3 - רביעי אחה"צ (סתיו 22-23)