רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - רביעי צוהריים (סתיו 22-23)