רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - שלישי אחה"צ (סתיו 22-23)