רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - ראשון ערב (סתיו 22-23)