רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - שלישי ערב (סתיו 22-23)