רישום לצרפתית ת"א - רמה 2.5 - רביעי צוהריים (קיץ 22)

חמישה מפגשי שיחה ותירגול לבוגרי רמה 2