רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - שני וחמישי ערב (קיץ 22)