רישום ל צרפתית ת"א - מתחילים - שני וחמישי אחה"צ (קיץ 22)