רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - ראשון ורביעי ערב (קיץ 22)