רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - רביעי צוהריים (אביב 22)