רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - ראשון צוהריים (אביב 22)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.