רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - ראשון צוהריים (אביב 22)