רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - שלישי אחהצ (אביב 22)