רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - ראשון ערב (סתיו 21-22)