רישום לצרפתית ת"א - רמה 3 - ראשון אחהצ (סתיו 21-22)