רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - ראשון צוהריים (סתיו 21-22)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.