רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - רביעי צוהריים (סתיו 21-22)