רישום לצרפתית ת"א - מתקדמים - שלישי ערב (סתיו 21-22)