רישום לצרפתית ת"א - רמה 2 - שלישי ערב (סתיו 21-22)