רישום לצרפתית ת"א - מתחילים - שלישי ערב (סתיו 21-22)